0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam0
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam0
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam
  • Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam

Đĩa mặt trống đồng bản đồ Việt Nam

Liên hệ

– Đĩa đồng lưu niệm QQG
– Chất liệu: Đồng ăn mòn, chân đế bằng gỗ mỹ nghệ hoặc kim loại.
– Màu sắc: Màu đồng vàng.
– Kích thước: D=180mm
– Thiết kế và đúc nội dung theo yêu cầu của Quý khách
– Đóng gói: 01 Đĩa đồng/ 01 Hộp quà tặng

Mô tả

– Đĩa đồng lưu niệm QQG
– Chất liệu: Đồng ăn mòn, chân đế bằng gỗ mỹ nghệ hoặc kim loại.
– Màu sắc: Màu đồng vàng.
– Kích thước: D=180mm
– Thiết kế và đúc nội dung theo yêu cầu của Quý khách
– Đóng gói: 01 Đĩa đồng/ 01 Hộp quà tặng